"

FRANCHISOVÁ TERITORIA –kde rozjet novou franchísu?

02. 04. 2019 , aktualizace: 04. 04. 2019 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

FRANCHISOVÁ TERITORIA – kde (ne)začínat s novou franchísou?

Při stanovování cílů franchisy, jako „najít více zákazníků“, „zvýšit příjmy“, „rozšířit franchisu“ a „zvýšit zisk“ musí franchisor brát v úvahu řadu faktorů. Jedním z nich je otázka teritoriální infrastruktury. Bez toho, abychom si před zahájením a v samotném průběhu podnikání zmapovali region, ve kterém hodláme franchisu nabízet, se nemůže naše podnikání optimálně rozvíjet.

Důležitý je správný počet i velikost

Vezměme si například cíl „více zákazníků“. Pro franchisora jsou tu dvě roviny při předpokládaném teritoriálním modelu franchisy. První je počet franchisantů – vašich zákazníků ve franchisových teritoriích, které nabízíte. Druhá rovina je počet konečných zákazníků nakupujících dané produkty nebo služby, tedy lidí, na kterých závisí úspěch franchisanta a samozřejmě i váš profit. Lze tu něco pokazit?

Pro vytvoření správného počtu a správné velikosti franchisových teritorií je podstatné znát profil koncového zákazníka - jaká je jeho charakteristika, co ho odlišuje od lidí, které vaše produkty a služby nezajímají. Bez těchto informací se nelze ani pokoušet odhadnout váš potenciál na trhu a jeho rozmístění v geografické oblasti, kterou franchisou chcete pokrýt.

 


Předpokládejme, že profil vašeho koncového zákazníka je jasně definován. Co se však může stát, je, že vytyčená franchisová teritoria tyto informace ignorují.

 


 

V praxi se stává, že jsou teritoria určena špatně. Mohou být například vytyčena jako kruh kolem sídla majitele franchisy. Tak ale může dojít k tomu, že vytyčený kruh se překrývá s kruhem jiného franchisanta nebo půl teritoria zabírá např. moře. Další způsob je vytyčení teritoria podle poštovních směrovacích čísel. Pak se často ukáže, že na jedné straně vzniknou teritoria lehčeji prodejná, zahrnující dobrá místa, a na druhé straně zbudou díry a neprodejné oblasti.

Velikost a tvar teritoríí je také třeba přizpůsobit předmětu podnikání. Jiný typ plánování vyžaduje franchisa s rychlým občerstvením, a zcela jiný například franchisa obchodů se zbožím pro domácí miláčky. Nakonec jsou i případy, kdy teritoria byla zdánlivě vytyčena profesionálně, ale na základě zastaralých kartografických údajů (map, poštovních čísel)

Špatně vytyčená teritoria poškozují podnikání

Jaké zhoubné následky to může mít pro podnikání. Za prvé není možné získat více zákazníků pro franchisora, tedy franchisantů. Teritoriální infrastruktura to prostě neumožní. Nebude možno plně využít potenciál a prodej teritorií bude těžší, protože chybí odborně navržená, optimalizovaná a vybalancovaná infrastruktura, umožňující stejný potenciální příjem pro každého jednotlivého franchisanta.

Když si franchisant koupí teritorium, může například zjistit, že se překrývá se sousedním franchisantem, že teritorium nemá dostatek potencionálních zákazníků a tím se výrazně snižuje jeho příjem a zisk. To je nepříjemná chyba. Franchisant nesplní své cíle a plány a ztrácí iluze. Jeho příjem klesne, a s tím klesne i příjem franchisora. Bude obtížné, nebo dokonce nemožné, prodat dostatečný počet teritorií pro dobré fungování franchisy.

Při vytyčování a určování teritorií raději vždy využijte služby profesionální firmy pro poradenství a analytiku, která vypracuje optimální teritoriální infrastrukturu pro váš byznys. Obracejte se jen na firmy s dokonalou znalostí franchisové problematiky a ověřte si reference od jejích zákazníků. Investováním do správného řešení od samého počátku nejen zvýšíte pravděpodobnost úspěchu, ale zajistíte také maximální příjem z vaší franchisy.


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI